HỢP TÁC

Fibo cung cấp cơ chế hợp tác theo từng mức độ. Doanh Nghiệp dễ dàng lựa chọn gói phù hợp theo nhu cầu phát triển, hoặc trao đổi ý tưởng để cùng tạo nên những giá trị mới.

  • Có tài khoản và cho chấm điểm tại creditnow.vn
  • Được Fibo hỗ trợ để Tổ Chức Tín Dụng giải ngân nhanh cho Khách hàng trong 24h
  • Được để logo 2 công ty (Fibo + ABC)

   » Duy trì: 0 VND/tháng

  • Có tài khoản và cho chấm điểm tại creditnow.vn
  • Được Fibo hỗ trợ để Tổ Chức Tín Dụng giải ngân nhanh cho Khách hàng trong 24h
  • Được để logo 2 công ty (Fibo + ABC)
  • API chủ động

  » Duy trì: 2.500.000 VND/tháng
  » API chủ động: 35.000 VND/request

Dành cho Webmaster
Nhúng Form Chấm điểm tín dụng vào Website

Bạn muốn nhúng form Chấm điểm tín dụng vào Website của mình? Cho phép khách hàng tự chấm điểm tín dụng và gửi yêu cầu “vay mua hàng” trên website! Hãy sử dụng mã Script (free) sau đây:

⇒ Gửi yêu cầu lấy webmaster_id tại đây