0899 909 980

Điểm tín dụng và vay tiêu dùng cá nhân

vay tiêu dùng cá nhân

Xếp hạng tín dụng là công tác rất quan trọng giúp ngân hàng giảm thiểu các rủi ro đối với các hợp đồng vay tiêu dùng cá nhân.

Thời gian gần đây, hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân của các ngân hàng ngày càng phát triển. Các khoản vay này đa số đều rất khó năm bắt. Vì vậy, vai trò của điểm tín dụng trở nên cực kỳ quan trọng, nhất là trong xếp hạng tín dụng. Hoạt động xếp hạng thông qua điểm tín dụng là phương pháp hữu hiệu, giúp các ngân hàng hạn chế được các rủi ro khi cho vay. Vậy điểm tín dụng là gì? Chúng bao gồm những tiêu chí nào?… đây là các câu hỏi mà các ngân hàng nên làm rõ trước khi cho khách hàng vay.

vay tiêu dùng cá nhân

Điểm tín dụng là gì?

Điểm tín dụng là sự phản ảnh của lịch sử tín dụng của khách hàng khi vay. Điểm này được đánh giá dựa trên những tiêu chí, hoạt động của người vay dựa trên tình hình vay và trả. Các tiêu chuẩn này đều căn cứ trên các quy tắc xếp hạng của Quốc tế. Dựa trên những phân tích hồ sơ tín dụng ngân hàng quyết định cho phép hay từ chối cho vay và mức lãi suất, hạn tín dụng.

Các thành phần của điểm tín dụng

Điểm tín dụng thường dựa vào các tiêu chí sau:

 1. Lịch sử thanh toán nợ: Tiêu chí này đánh giá dựa trên lịch sử thanh toán nợ của khách hàng. Đây là tiêu chí quan trọng nhất, đa phần khách hàng nếu thanh toán nợ đúng thời hạn thì điểm tín dụng sẽ cảo.
 2. Các khoản nợ vay tín dụng: Đây là tiêu chí phản ảnh lên các khoảng tín dụng mà khách hàng đã vay trên hệ thống.
 3. Thời gian có lý lịch tín dụng: Tiêu chí đánh giá về thời gian của tài khoản tín dụng được mở, thời gian này càng dài thì càng tốt vì ngân hàng sẽ đánh giá toàn diện hơn về tài chính của khách hàng.
 4. Loại tín dụng: Phản ánh tất cả các loại thẻ và các khoản vay tín dụng của khách hàng.

vay tiêu dùng cá nhân

Tầm quan trọng của điểm tín dụng như thế nào?

Khi cần đi vay, nhất là vay tiêu dùng cá nhân thì điểm tín dụng là một phần rất quan trọng đối với cả khách hàng lẫn ngân hàng. Điểm tín dụng càng cao thì hồ sơ vay càng dễ được duyệt và có nhiều ưu đãi hơn.

vay tiêu dùng cá nhân

Cải thiện điểm tính dụng như thế nào?

Để có được sự tin tưởng của ngân hàng, điểm tín dụng của bạn cần phải cao vì thế cần phải cải thiện tín dụng của bản thân. Một số việc cần phải làm để cải thiện điểm tín dụng cá nhân cụ thể:

 1. Thanh toán nợ tín dụng đúng thời hạn.
 2. Trả bớt tiền nợ.
 3. Giữ số nợ ít hơn số tín dụng của bạn
 4. Trả nợ đúng hạn và không phát sinh thêm nợ mới. Khi bạn vay nhiều khoản thì nên trả bớt dư nợ. Dư nợ càng ít thì tín dụng cá nhân bạn càng cao.
 5. Hạn chế dùng tài sản cá nhân của mình để thế chấp vay cho người khác.
 6. Hạn chế mở thêm tín dụng mới.
 7. Nên cân nhắc về khả năng chi trả của mình trước khi quyết định vay tiêu dùng.

Báo cáo tín dụng

vay tiêu dùng cá nhân

Nhiều người sẽ đặt vấn đề rằng ngân hàng sẽ quản lý tín dụng của bạn ở đâu? Câu trả lời là trong các báo cáo tín dụng. Đây là những bán báo cáo chứa đựng thông tin tín dụng của bạn. Các ngân hàng và công ty tài chính sẽ xem bản báo cáo này để thẩm định cho các khoản vay. Để nắm bắt được những thông tin tín dụng, bạn nên thường xuyên kiểm tra, cập nhật các khoản tín dụng của mình.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *