Credit Score API

Credit Score API của Fibo được sử dụng chuyên cho ngành Tài Chính. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình (PHP/ ASP/ JAVA/ RUBY/ NODEJS) đều có thể kết nối để lấy dữ liệu.

  • Được thiết kế để dễ truy cập và dễ triển khai. Việc triển khai có thể được hoàn thành trong vòng 1 ngày làm việc. Kết quả trả về dưới dạng XML hoặc JSON. Quan trọng nhất, nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ vấn đề phát triển nào.
  • Do tính chất đặc biệt của dữ liệu tín dụng, CreditScore API yêu cầu các kết nối bảo mật cao thông qua các máy chủ bảo mật của chúng tôi. API của chúng tôi sẽ sử dụng mã hóa 128-bit bảo mật của lớp Socket (SSL) trong quá trình kết nối.

Credit Score API

  • Getcredit(CMND, Tel)
  • Getcredit(CMND, Tel, Personal Info)
  • GetBalance()
  • GetReport(From, To)

⇒Với các CreditScore API, bạn có thể tự lập trình 01 website tương tự https://creditnow.vn/

» Lưu ý : API chỉ sử dụng được với các tài khoản Standard/ VIP.

Dành cho Webmaster
Nhúng Form Chấm điểm tín dụng vào Website

Bạn muốn nhúng form Chấm điểm tín dụng vào Website của mình? Cho phép khách hàng tự chấm điểm tín dụng và gửi yêu cầu “vay mua hàng” trên website! Hãy sử dụng mã Script (free) sau đây:

<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe class="embed-responsive-item" src="https://me.creditscore.vn/webmaster?app-id=webmaster_id"frameborder="0"marginheight="0" marginwidth="0" width="600px" height="350px" scrolling="no"allowfullscreen><br /></iframe></div>

⇒ Gửi yêu cầu lấy webmaster_id tại đây