Công nghệ Credit Score của Fibo, bằng cái nhìn sâu về “năng lực tài chính” của 01 người bất kỳ, giúp cho các Doanh Nghiệp đưa ra các quyết định rất nhanh về góc độ tài chính đối với Cá Nhân đó..

Trong các Tổ Chức Tín Dụng:

 • Credit Score được ví như Bộ Não: giúp Tổ Chức Tín Dụng ra quyết định nhanh chóng với độ chính xác cao.
 • Phòng Tín Dụng được ví như Trái Tim: Trái Tim sẽ đẩy dòng TIỀN đến các đối tượng phù hợp với năng lực của Tổ Chức Tín Dụng (tiền nhiều đẩy nhiều, tiền ít đẩy ít).

Sau đây là 3 mô hình ứng dụng Credit Score tiêu biểu:

 1. Thương mại điện tử
 2. Tổ chức tín dụng
 3. Cho Vay Ngang Hàng (P2P Lending)

1

ĐỐI VỚI NGÀNH

Thương mại điện tử

Credit Score sẽ kích doanh số cho website Thương mại điện tử.

 • Hiện tượng: Ngành Thương mại điện tử tốn rất nhiều chi phí marketing để hút Khách hàng vào website, tuy nhiên phần lớn (99%) Khách hàng sẽ không mua.
 • Lý do: Tại thời điểm đó, có nhiều món hàng thú vị, nhưng túi tiền của Khách hàng “rỗng”.

2

QUY TRÌNH KIỂM TRA TRƯỚC KHI TỔ CHỨC TÍN DỤNG GIẢI NGÂN

 • Bước 1: Nhận yêu cầu vay.
 • Bước 2: Sử dụng CreditScore của Fibo để loại bỏ 80% các khách hàng “dưới chuẩn”.
  Giảm được 80% chi phí: công sức nhân sự và thời gian
 • Bước 3: Sử dụng hệ thống nội bộ để tái đánh giá các Khách Hàng “đạt chuẩn” còn lại.
 • Bước 4: Giải ngân.

3

P2P Lending (Tự Kiểm Soát)

P2P Lending (Có Kiểm Soát)