Dành cho Webmaster
Nhúng Form Chấm điểm tín dụng vào Website

Bạn muốn nhúng form Chấm điểm tín dụng vào Website của mình? Cho phép khách hàng tự chấm điểm tín dụng và gửi yêu cầu “vay mua hàng” trên website! Hãy sử dụng mã Script (free) sau đây:

<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9"><iframe class="embed-responsive-item" src="https://me.creditscore.vn/webmaster?app-id=webmaster_id"frameborder="0"marginheight="0" marginwidth="0" width="600px" height="550px" scrolling="no"allowfullscreen><br /></iframe></div>

⇒ Gửi yêu cầu lấy webmaster_id tại đây

CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG ⇒ YÊU CẦU VAY NHANH ⇒ GIẢI NGÂN TRONG 24h

Áp dụng công nghệ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG (Credit Score) trong thực tế, liên kết với các Tổ Chức Tín Dụng được Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp phép (OCB, Mirae Asset, FE Credit, HomeCredit, VietCredit, MCredit, HD Saison,…)