Quy trình: Chấm Điểm Tín Dụng & Vay Nhanh

 • Mỗi cá nhân tự Chấm Điểm Tín Dụng của chính mình.
 • Chúng tôi sẽ giúp bạn phần còn lại: nhận khoản vay chỉ trong 24h.

» Lưu ý :

 • Điểm Tín Dụng là Quá Khứ và dự đoán tương lai của bạn (chiếm 90%).
 • Kết Quả Cuối Cùng (được vay/không được vay) phụ thuộc vào sự Trung Thực của bạn (chiếm 10%).

hướng dẫn quy trình chấm điểm

 1. Hướng dẫn lấy Mã Xác Nhận:
  Khách hàng nhắn tin theo cú pháp ” Credit CMND/CCCD ” gửi về 8077.
  Trong đó:
  CMND: số chứng minh nhân dân của bạn
  CCCD: số căn cước công dân của bạn

 2. Nhập Mã xác nhận:
 3. Kết quả Điểm Tín Dụng:
 4. Nhập thông tin cá nhân: 

 5. Chấm Điểm lại lần nữa để bảo đảm tính chính xác:
 6. Xem lại Thông Tin trước khi Yêu Cầu Vay: